Bình Gốm Trắng Hình Trụ

180,000

Chất liệu: Gốm

Màu sắc: Trắng kem

Chức Năng: Trang trí cùng với hoa khô, trang trí phòng, không gian sinh hoạt

Size:

– Small : cao 5cm x ngang 3.5cm(dái) x ngang 1/2cm(miệng)
– Medium : cao 7cm x ngang 4cm(dái) x ngang 3/4cm(miệng)
– Large : cao 9cm x ngang 4.5cm(dái) x ngang 3/4cm(miệng)

Bình Gốm sứ hình trụ
Bình Gốm Trắng Hình Trụ

180,000

Danh mục: